LITOVEL – VÉDEPKA KULTUŘE, LITOVLI ZELENÁ!

Výstava devíti projektů studentů Fakulty architektury VUT a Fakulty architektury ČVUT pod vedením architektů Vojtěcha Jemelky a Adély Chmelové nabízí komplexní přístup k zelenému hradebnímu okruhu kolem centra a nový život areálu „Védepky“ s hodnotnými pivovarskými sklepy i oživlým nábřežím. Středověké město vystavěli Litovelští na sedmi ramenech Moravy, z nichž dvě ho obtékala dokola, aby pomohla neprostupnosti opevnění. Novodobé město se dál přirozeně vyvíjelo a překračovalo jeden tok za druhým. Hradby už nebyly potřeba a v jejich pozůstatku vznikl zelený věnec parků, obohacený právě o silnou přítomnost vody. Tento přírodní prvek dodnes oblažuje životy místních, kterým nabízí klid procházek a posezení, ale i dynamiku vodních vln, sportu a kultury. Řada vazeb napříč městem je ale nefunkční a podoba veřejných prostranství i parků potřebuje nové impulzy, aby tak společně dostály přízvisku „Hanácké Benátky“.

„Védepka“ je vžité označení pro areál bývalých sklepů 3. měšťanského pivovaru v Litovli a jejich pozdější nástavby i přístaveb, které se nachází na ulici Boženy Němcové na rozhraní historického jádra a předměstí hanácké Litovle. Název vychází ze zkratky „VDP“, která znamená „Velkodistribuční podnik“, což byla od znárodnění v roce 1948 celostátní centralizovaná síť distribuující potraviny a jiné zboží, které zákazník v době socialismu mohl v Československu nakupovat v obchodech smíšeného zboží od Medzilaborců až po Aš. Areál „VéDePka“ veřejná prostranství přerušuje, ale i hyzdí. Vítězí zde opuštěnost s nekultivovaným automobilismem. Návrhy poukáží na hodnoty jednoho z historických pivovarů i silného potenciálu klíčového místa na rozhraní centra, řeky a předměstí.

Program:
| 13:00–15:00 | komentované prohlídky: 1/ hradebního okruhu – sraz ve 13:00 u polikliniky, 2/ areálu VéDePky – sraz ve 14:00 před knihovnou
| 15:00 | vernisáž výstavy VéDePka kultuře, Litovli zelená! na dvoře areálu VéDePky
| 15:30–17:00 | veřejné prezentace studentských projektů v autentických bývalých prostorách pivovarských sklepů tamtéž

5. 9.–29. 9.  Výstava na ploše náměstí Přemysla Otakara
30. 9.–1. 12.  Výstava v areálu VéDePky na ulici Boženy Němcové

Organizátorem této akce jsou FA VUT, ČVUT FA a TIC Litovel.

so 30. 9. | 13:00 | u kostela sv. Marka

Fotoreport