LITOMYŠL – VLNA V ARCHITEKTUŘE

Studenti základních škol společně s průvodci projdou centrum města a zábavnou formou se seznámí s tím, jak je v dějinách architektury využíván motiv vlnovky. Motiv zvlněné linie se v architektuře objevuje již po staletí. V barokní, secesní nebo současné architektuře můžeme vysledovat její otisk v různých formách. Procházka s pracovním listem se zaměří na několik vlnovek, na které lze narazit v exteriéru města Litomyšl. Daná místa navštívíme a s pomocí on-line databáze LAM odhalíme kontext, v jakém je vlnovka použita.

Omezená kapacita (vždy jedna skupina 30 osob), rezervace na e-mailu: edukace@galerie.litomysl.cz. Předpokládaná doba trvání akce 1,5 hodiny.

Organizátorem této akce je Městská galerie Litomyšl.

pá 29. 9. | 9:00–12:00 | Komenského náměstí, u pomníku Jana Amose Komenského