LITOMĚŘICE – PO DÓMSKÉM NÁVRŠÍ

S kurátorem Oblastního muzea Janem Peerem po místech, kde započaly dějiny Litoměřic. Exkurzi završí prohlídka katedrály sv. Štěpána se zaměřením na její uměleckohistorickou výzdobu. Procházka nejen po stavbách podílejících se nejvýznamněji na překrásném panoramatu města, kterými jsou biskupská rezidence a zmíněná katedrála, ale průvodce rovněž přiblíží další architektonicky významné budovy samotného Dómského náměstí a blízkého okolí.

Předpokládaná doba trvání akce 2 hodiny.

Exkurze se uskuteční za spolupráce s Katedrální kapitulou u sv. Štěpána v Litoměřicích a Biskupstvím litoměřickým.

Sraz: ne 2. 10. | 14:00 | Před katedrálou sv. Štěpána, Dómské náměstí

Fotoreport