Litoměřice – Litoměřická Ringstraße

Exkurze povede ulicí Na Valech, jednou z významných komunikačních tepen města, která byla budována od 40. let 19. století. Ulice kopíruje vnější linii původního městského opevnění a představuje reprezentativní třídu historizující městské architektury, jejíž součástí byla rovněž parková úprava. Ulice zahrnuje významné školní, armádní, soudní nebo administrativní budovy. Po vzoru jiných evropských měst je tato ulice někdy nazývána litoměřickou „Ringstraße“. Exkurzi povede Jan Peer, kurátor Oblastního muzea v Litoměřicích.

Sraz: ne 4. 10., 14.00, parkoviště u hradeb v ulici Na Valech, první od kruhového objezdu Na Kocandě

Fotoreport