LIBEREC – ROZPUŠTĚNÝ A OPUŠTĚNÝ

Pomalým během po schodech zakusíme kopce Liberce. Občerstvíme se u antické hlavice a komody od Adolfa Loose. Po očištění bot o rohožku z Obecního domu si dáme kávu v budoucí kavárně, kterou uvidíme pomocí Brunelleschiho přístroje. Zažijeme atmosféru italských paláců, navštívíme klasicistní zahradu, a naš běh zakončíme v Kühnově kostele Máří Magdalény. Po dvou opuštěných libereckých čtvrtích Vás společenským během provedou architekti J. Janďourek a J. Žid a místní rodák R. Hůlka.

SRAZ: 2. 10., 10:00 u vstupu do bunkru, Lucemburská ul.
www.zbytek.eu | www.atakarchitekti.com | www.jirizid.cz