LÁZNĚ BĚLOHRAD – ZÁMEK

Prohlídka Zámku od Jana Blažeje Santiniho-Aichela, a především jeho kaple s Jiřím Balským z Národního památkového ústavu a návštěva výstavy „J. B. Santini 300 let“.

Prohlídka zámku Bělohrad a přilehlého okolí, během které se budete moci seznámit s jeho historií a také s výstavou „Jan Blažej Santini-Aichel 300 let“. Nejcennější památka města postavená na přelomu 17. a 18. století podle plánu Santiniho s kaplí zasvěcenou Janu Evangelistovi. Součástí zámku je i park s bývalou empírovou zimní oranžerií přebudovanou v roce 1959 na Památník rodáka K. V. Raise sloužící od jara do podzimu výstavním účelům.

Předpokládaná doba trvání akce 1 hodina.

Organizátorem této akce je René Vitvar z Městského kulturního střediska.

so 30. 9. | 14:00 | T. G. Masaryka 1