LÁZNĚ BĚLOHRAD – KOSTEL VŠECH SVATÝCH

Prohlídka barokního kostela Všech svatých, přisuzovaná vybranými odborníky Janu Blažeji Santinimu-Aichelovi, znovuobjevené krycí desky patronátní krypty a výhled z věže na sousedící faru s farníkem a historikem Josefem Klazarem. Kostel pocházející z let 1689–1700 byl patrně postaven podle plánu Santiniho jako kamenná barokní stavba uprostřed hřbitova s podélnou lodí a presbytářem zaklenutým kupolí s osmibokou lucernou. Chybí mu typický barokní dekor, proto byla výzdoba doplněna až v 2. polovině 19. století. Kostel má zajímavě řešenou barokní kruchtu, kterou podpírají dva sloupy, a do ní umístěné varhany z let 1920.

Předpokládaná doba trvání jedné prohlídky 1,5 hodiny.

Organizátorem této akce je René Vitvar z Městského kulturního střediska.

so 30. 9. | 12:00 a 15:30 | Komenského 94

Foto kredit: Lenka Nyklová