Krupina – Krupinské podzemie známe i neznáme

Objavovanie krupinského podzemia, ktoré je plné tajomstiev, s historikom Miroslavom Lukáčom a historičkou umenia Janou Fertšekovou Melichovou. Pre niektorých je krupinské podzemie neznámy priestor, pre iných sú to pivnice slúžiace na skladovanie vynikajúceho krupinského vína. Pre ďalších je to miesto úkrytu pred Osmanmi, s tajnými chodbami vedúcimi až na strážnu vežu Vartovku. Pre niektorých je to miesto, kde sa vykonávali mučenia a vyšetrovania, vrátane jednej z posledných upálených bosoriek na Slovensku. Niektoré časti krupinského podzemia slúžili aj ako karner a protiletecké kryty. Ťažiskom spoznávacej túry bude preskúmanie pivnice pod Múzeom A. Sládkoviča a ďalších pivníc na Sládkovičovej ulici, ktoré spravuje organizácia Podzemie Krupiny, o. z. Toto putovanie umožní odhaliť bohatú históriu a tajomstvá krupinského podzemia.

so 30.9.2023 | 14:00 – 15:30 | Sládkovičova 20, Krupina (pri Múzeu A. Sládkoviča)

Spoluorganizuje: Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine