KREMNICA – ČO MOHOL VIDIEŤ TURISTA?

So Zdenkom Gálisom a ďalšími organizátormi kultúrneho projektu Akropola Kremnica, o drobných detailoch architektúry, ich vplyve na kvalitu života a o revitalizácii banského areálu.
Prechádzka po meste a jeho uliciach na tému „Drobný detail architektúry“ priblíži význam a vplyv drobných detailov na kvalitu vnímania a prežívania mesta. Po prechádzke sa účastníci presunú do interiéru kultúrneho centra, kde bude prezentovaný projekt „Šachta Ludovika v Kremnici“. Tento projekt sa zameriava na revitalizáciu banského areálu a podporu rozvoja turizmu v meste. Tieto dve časti podujatia nám poskytnú informácie a perspektívu na architektúru a rozvoj miestneho prostredia.

Št 5.10. | 17:00 – 18:30 | Akropola Kremnica, P. Križku 393/10, Kremnica (nasledovať bude prechádzka po meste)

Fotoreport