KRALOVICE – MARIÁNSKÁ TÝNICE

Volné odpolední prohlídky celého areálu doplněné o přednášku architekta Jana Soukupa o záchraně objektu, projekce časosběrného dokumentu o dostavbě ambitu a komentované prohlídky výstavy „Architektura Jana Blažeje Santiniho-Aichela v západních Čechách“ s jejím autorem Pavlem Benešem. Za návštěvou areálu cisterciáků, o historii a dostavbě ambitu podle původního návrhu Santiniho. Bývalý areál cisterciáckého proboštství rozkvetl v 17. století, po zrušení řeholních řádů začala dominanta barokní architektury západních Čech chátrat, až se nakonec zřítila kupole kostela. Téměř po třech stoletích byl areál v roce 2021 dokončen podle původních plánů architekta Santiniho. Dostavba se snaží navázat na původní návrh – nový východní ambit kopíruje západní, nachází se v něm tři chodby, čtyři kaple a interiéry jsou vyzdobeny malbami ve stylu baroka. Prohlídka poukáže na proces obnovy areálu a ozřejmí záměr dostavby.

Program:
| od 14:00 do 17:00 | možnost volné prohlídky celého areálu (oba okruhy = kostel s ambity + proboštství s muzeem a výstavami)
| 15:30 | projekce časosběrného dokumentu režisérky Marie Šandové „Zrcadlo baroka“ o dostavbě východního ambitu poutního areálu v Mariánské Týnici (27 min)
| 16:00 | prezentace architekta Jana Soukupa na téma záchrana Mariánské Týnice a dokončení díla Jana Blažeje Santiniho-Aichela
| 16:30 | komentovaná prohlídka východního ambitu s expozicí „Sto let obnovy Mariánské Týnice 1920–2020“ vedená architektem Janem Soukupem, autorem realizačního projektu dostavby
| 17:00 | komentovaná prohlídka západního ambitu s výstavou „Architektura Jana Blažeje Santiniho–Aichela v západních Čechách“ vedená jejím autorem Pavlem Benešem

so 30. 9. | 14:00–17:00 | Muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánský Týnec 1

Doporučujeme navštívit akci v Plzni věnovanou odkazu Jana Blažeje Santiniho-Aichela – diskuzi s historikem architektury Petrem Klímou na téma dostavby ambitu kláštera v Mariánské Týnici.