KRALOVICE – HOSPODÁŘSKÝ DVŮR HUBENOV

Vrcholně barokní hospodářskou památkou někdejšího cisterciáckého stavení vystavěnou podle návrhu Jana Blažeje Santiniho-Aichela s jeho současnou provozovatelkou Kateřinou Dolákovou. Se stavbou podle plánů Santiniho (1730–1748) začal opat Eugen Tyttl a dokončil ji jeho nástupce Stoy. Původní vrcholně barokní podobu nenávratně změnil požár, když vyhořel prakticky celý dvůr s ovčínem, s výjimkou sýpky, a kromě exteriérů byly znehodnoceny také interiéry zámečku a hospodářské stavení. Současní vlastníci se snaží chátrající skvost opravit do původního stavu. Komplex kdysi zásoboval surovinami mateřský klášter, bylo zde obytné stavení pro opata nebo třeba chladírna mléka v centru dvora. Areál leží na půdorysu položeného kosočtverce, přičemž dvě protilehlá nároží mají výrazně zkosený tvar, v patrové budově s průjezdem je kaple sv. Evženie. Tento dvůr je příkladem barokní hospodářské architektury a důležitou památkou, která dokumentuje prosperitu kláštera v 18. století.

Plaský mateřský klášter situovaný do západních Čech spravoval menší řeholní domy, ale i jednotlivá hospodářská centra jako Hubenov nebo Kalec.

PRAKTICKÉ INFO:

Na parkoviště pro návštěvníky se nebude sjíždět po hlavní cestě ke dvoru ale druhým vjezdem – ve směru od Plzně 20 metrů za autobusovou zastávkou vpravo, ve směru od Prahy 20 metrů před autobusovou zastávkou vlevo. Vjezd bude označen barevnými kolíky a hlídán jedním ze členů našeho týmu. Další člověk bude ukazovat místo k parkování. Prosíme návštěvníky, aby bránou projeli rovnou na parkoviště a nezastavovali pro informace hned u brány, aby nedošlo k úplnému zastavení provozu. Vjezd bude otevřen ve 13:30.

Prosíme návštěvníky aby zůstali u svých vozů do příchodu průvodce.

so 30. 9. a ne 1. 10. | oba dny ve 14:00 | Hospodářský dvůr Hubenov, Hradecko 29