Košice – Svadby a pohreby podľa Pavla Merjavého – zrušeno

Z dôvodu ochorenia organizátorov a ich karantény, musel byť celý košický program zrušený.

„Bola to zaujímavá, no psychicky náročná práca, pretože som mal vytvoriť priestor, ktorý by korešpondoval s náladou a pocitmi pozostalých lúčiacimi sa s nebohým. Pri návrhu som vychádzal z princípu tunela, pretože sa hovorí, že kto zomrel, prechádza tunelom, na konci ktorého je svetlo.“  To sú slová architekta Pavla Merjavého, ktorý dal podobu mnohým košickým objektom. Po stopách jeho tvorby sa vyberieme spolu s autorkou výstavy jeho vrstovníka Jána H. Blichu Luciou Mlynčekovou a kurátorkou Galérie M. A. Bazovského Radkou Nedomovovou.

Zraz: so 3.10., 15:00, Krematórium Košice, Zelený Dvor 2702