Košice – Nové mestské centrum

S architektom Martinom Jergušom po cyklotrasách atraktívneho územia budúceho mestského centra popri rieke Hornád. Rieka Hornád je jedným zo symbolov Košíc. Prehliadka sa začne pri Ťahanovskom moste na Aničke. Architekt Martin Jerguš záujemcov postupne prevedie aj lokalitou, ktorá má veľký potenciál stať sa niečím viac – novou mestskou štvrťou s názvom Košice-Hornád – Nové mestské centrum. Priamo na mieste bude možné prediskutovať nové urbanistické riešenia víťazného projektu medzinárodnej súťaže kancelárie Gogolák + Grasse z Prahy. Plynule sa prejde cez atraktívne územie obklopujúce rieku, ktoré len čiastočne napĺňa svoj potenciál. Počas prehliadky sa účastníci dozvedia aj informácie o územnom pláne, vrátane infraštruktúry potrebnej pre život v meste, ako je kanalizácia, elektrické rozvodne, plánované dopravné stavby (mosty). Prehliadka sa končí pri jazere na sídlisku Nad jazerom.

Pri nepriaznivom počasí, zmena programu vyhradená.

so 01.10. | 15:00 Park Anička (pri Ťahanovskom moste), Košice-Sever