KOPŘIVNICE – BRUTÁLNÍ

Projekce fotografií Brutální Kopřivnice o současné architektuře s odborným komentářem architekta Václava Kociána. Projekce bude zaměřena na objekty milované i nenáviděné, mladé i starší a zejména na ty, které nejsilněji utvářejí obraz města, tedy objekty z období po 2. světové válce. Kopřivnice se během několika málo desetiletí změnila z vesnice na město, její polovinu zabírá továrna a tento přerod přinesl mnoho zajímavého, ať už v dobrém nebo ve zlém.

Promítat budeme fotky Petra Čaníka, autora projektu Brutální Kopřivnice, s komentářem se připojí architekt Václav Kocián, Jan Kraut a další.

Předpokládaná doba trvání akce 1,5 hodiny.

Organizátorem této akce je platforma Koprostory.

út 3. 10. | 18:00 | u Lašské brány v centru města

Foto kredit: Petr Čaník, Václav Kocián