KOLÍN – JASELSKÁ – BARIÉRA MĚSTA

Průtah městem po dokončení vnějšího obchvatu již nemá smysl a stává se pouhou bariérou, která škodí městu. Svůj diplomní projekt humanizace průtahu představí a procházkou provede Vojtěch Malina (FUA TUL).

SRAZ: so 3. 10., 10:00, Dukelských hrdinů 214

Ko!Arch

Fotoreport