Kladno – Umění ve veřejném prostoru II.

Díky dynamickému růstu města Kladna v minulém století je možné i dnes ve veřejném prostoru nalézt a obdivovat velké množství umělecky cenných děl. Ta do značné míry utváří jedinečnou identitu místa. Vlivem různých okolností však postupně z veřejného prostoru mizí, a tak je důležité je připomínat a poukazovat na ně. Krajinářský architekt Alexandr Němec představí výběr z této pestré mozaiky dochovaných realizací ve městě, které jsou toho dokladem. Zároveň připomene i díla, která se do dnešních dní nedochovala.

Sraz: so 3. 10., 9.00, u 13. ZŠ, Pařížská 2249