Kladno – Nejkrásnější sídliště na Sítné

Sídliště Sítná I. mělo podobně jako v jiných městech odpovědět na výrazně zvyšující se poptávku po bydlení. Architekti Sítné počítali s rozsáhlou demolicí historického centra a vystavěním nového středu města. Přijďte navštívit budovu kulturního domu, hotelu nebo vysoké školy, které byly ve své době inspirovány světovou architekturou. Budovy, který mají potenciál stát se chráněným kulturním dědictvím. Architekti Dan Mudra a Anna Gamanová vysvětlí, čím to je, že sídliště Sítná je na Kladně jedno z nejoblíbenějších míst k bydlení.

Sraz: ne 4. 10., 11.30, u Kokosu, nám. Sítná 3105