KARLOVA STUDÁNKA – IVAR OTRUBA: HORSKÉ LÁZNĚ

Po veřejných prostranstvích horských lázní Karlova Studánka s krajinářským architektem Lubomírem Rychtarem, autorem úprav lázeňského parku z roku 2004.

Dnešní podobu lázeňského areálu v údolí Bílé Opavy, který založil Řádu německých rytířů na počátku 19. století, výrazně ovlivnil krajinářský architekt Ivar Otruba, který zde působil v druhé polovině 20. století. Jeho záměrem bylo zvýraznění charakteru dané přírody a jejích prvků. Prostoru tak dominují majestátní vzrostlé stromy a další vegetace, terénní modelace, solitéry i skupiny balvanů. Tematické celky lázeňského parku jsou propojeny architektonicky ztvárněnými vodní prvky ve formě kaskád, potůčků či jezírek a doplněny mobiliářem či uměleckými díly, např. skulpturou „Bílá Opava“ Konráda Babraje s verši Jana Skácela.

Omezená kapacita, rezervace přes GoOut.

so 30. 9. | 10:00 | před objektem Letních lázní, Karlova Studánka 27

Fotoreport