JINDŘICHŮV HRADEC – OKRESNÍ SPRÁVA SILNIC

Návštěva objektu budovy Okresní správy silnic (1978−82, Petr Keil, Pragoprojekt) s městským architektem Lukášem Soukupem. V období unifikace, prefabrikace a masové výstavby panelových sídlišť vyrostla na okraji města novátorská kancelářská budova, kde je dnes sídlo Okresní správy silnic. Autorem je architekt Petr Keil, který budově vdechl progresivní konstruktivistický náboj v podobě uskakujícího proskleného průčelí s výrazně žlutými rámy oken.

Předpokládaná doba trvání akce 1,5 hodiny.

Organizátorem této akce je městský architekt Lukáš Soukup.

so 30. 9. | 10:00 | Jarošovská 1126, Okresní správa silnic, před vstupem