JINDŘICHŮV HRADEC – MODERNÍ STAVBY A KONSTRUKCE

Širším centrem města s městským architektem Lukášem Soukupem. Urbanistická vycházka bude dále doplněna o návštěvu neprávem opomíjených budov z období socialistické éry. Po cestě průvodce seznámí s urbanistickým vývoje města a osvětlí kontext vzniku významných budov s důrazem na 20. století.

Předpokládaná doba trvání akce 1,5 hodiny.

Organizátorem této akce je městský architekt Lukáš Soukup.

so 30. 9. | 13:00 | Masarykovo náměstí, u fontány