JINDŘICHŮV HRADEC – MĚSTSKÝ ARCHITEKT

Jaká je role městského architekta a co může městu přinést? Projděme se společně po dílech architekta Antonína Mečíře (1888–1965), jenž svou tvorbou z velké části definoval aktuální podobu Jindřichova Hradce. Jde například o budovy Živnostenské školy (1936) nebo Chirurgického pavilonu nemocnice (1938) Součástí procházky bude diskuse s přizvanými hosty. Pořádá spolek Je to i tvoje město.

Sraz: so 29. 9., 15.00, náměstí Míru – u sloupu Nanebevzetí Panny Marie

Fotoreport