JINDŘICHŮV HRADEC – KOSTEL SV. JANA KŘTITELE

Prohlídka jedné z nejvýznamnějších památek historického centra města a jejího krovu s odborníkem z Muzea Jindřichohradecka. Kostel sv. Jana Křtitele je součástí bývalého kláštera minoritů, který je dnes sídlem Muzea Jindřichohradecka. Syrová gotická architektura je doplněna o převážně barokní zařízení interiéru, které je v kontrastu s nástěnnými malbami z přelomu 14. a 15. století s místy až expresivně pitoreskními výjevy, které odkazují k dobovému kacířství.

Předpokládaná doba trvání akce 1 hodina.

Organizátorem této akce je městský architekt Lukáš Soukup.

so 30. 9. |15:30 | před vstupem do Muzea Jindřichodradecka, Štítného 124