JINDŘICHŮV HRADEC – HISTORICKÉ STAVBY A KONSTRUKCE

Se specialistou na rekonstrukce historických a památkových objektů Jiřím Dluhošem centrem města po stavbách 19. a první poloviny 20. století. Zmíněn bude zejména ráz původní́ středověké sítě ulic a k jaké́ proměně došlo při úpravách štítů, oken, dveří a vjezdových vrat.

Předpokládaná doba trvání akce 1 hodina.

Organizátorem této akce je městský architekt Lukáš Soukup.

pá 29. 9. | 16:30 | před Starou radnicí, nám. Míru 88