JINDŘICHŮV HRADEC – ČESKÁ SPOŘITELNA

Objektem České spořitelny (Vladimír Štulc, Jan Vrana, ateliér HÉTA plus) s městským architektem Lukášem Soukupem. Pruhovaná spořitelna je ve městě pravděpodobně nejrozporuplněji vnímanou stavbou, postavenou na rozhraní historického centra a poválečné výstavby. Odsoudit ji za její výrazný zjev a možná i necitlivost k okolí je věc jednoduchá, avšak lehce povrchní. Na prohlídce se společně podíváme, jaké kvality skýtá ve svém okolí, například v podobě zkratky do boční ulice a nebývalé sochařské výzdoby. Zavítáme však také do běžně nepřístupných částí interiéru.

Předpokládaná doba trvání akce 1 hodina.

Organizátorem této akce je městský architekt Lukáš Soukup.

pá 29. 9. | 15:00 | Nádražní 187, Česká spořitelna