JIČÍN – MODERNÍ ARCHITEKTURA ČEŇKA MUSILA

Stavby nejvýznamnějšího jičínského architekta a urbanisty Čeňka Musila s historičkou umění Gabrielou Adámkovou. Čeněk Musil, který realizoval více než 650 staveb a jejich úprav i urbanistických projektů, po sobě v regionu zanechal nesmazatelnou stopu. Samotný Jičín přetvořil i díky regulačnímu plánu, ve kterém jasně určil směr rozvoje města – během dvaceti let v moderní maloměsto. Podle jeho návrhu vznikly veřejné budovy, bytové domy a stavby pro soukromé stavitele. Zastavíme se u těch nejzajímavějších, včetně obchodní školy, městské knihovny nebo márnice v areálu nemocnice, u které procházku zakončíme.

Předpokládaná doba trvání akce 2 hodiny.

Organizátorem této akce je Jičínský spolek pro architekturu a urbanismus.

ne 1. 10. | 10:00 | Zámecký park, schodiště