JIČÍN – ARCHITEKTURA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ

Ulicemi rodinných domů vystavěných v prvních dvou desetiletích 20. století s památkářkou Tamarou Baudišovou. V reakci na zvyšující se zalidnění města se nová výstavba na počátku 20. století soustředila především na rodinné domy. Jičínští stavitelé je situovali do několika oblastí. Vedle od centra vzdálenější ulice Maršála Koněva, kde nové domy vznikaly v zahradách na její jižní straně, západní části Smetanovy ulice na úpatí vrchu Čeřovka a východní straně dnešní ulice Revoluční to byly zejména nově vytyčené ulice Tyršova, Svatopluka Čecha a Vrchlického. Ty navázaly na stávající starší zástavbu a zejména nejdůležitější městskou třídu – Husovu ulici, kde byl na konci 19. století postaven Hotel Praha, výrazná budova, u které procházková trasa začíná.

Předpokládaná doba trvání akce 2 hodiny.

Organizátorem této akce je Jičínský spolek pro architekturu a urbanismus.

ne 1. 10. | 14:00 I před Hotelem Praha, Husova 310