JAVORNÍK – TANČÍRNA A ARCHITEKTURA V RAČÍM ÚDOLÍ – DOMY PLNÉ PŘÍBĚHŮ

Kdo byli Alois a Herbert Utnerovi? Čím se tito architekti inspirovali a jaké stavby postavili v Račím údolí i v okolí? Na procházce budeme obdivovat nejen příběh Tančírny, ale prozkoumáme i architekturu Restaurace Isolde a další, i běžná venkovská stavení. S architektem Matyášem Švejdíkem.

SRAZ: so 30. 9., 14.30, Tančírna v Račím údolí