JAROMĚŘ A VODA – ZANIKLÉ VAZBY

Jaroměř byla spjata s říční vodou více než dnes. Pod vedením památkáře Jiřího Balského a dalších se seznámíme s podobou a umístěním zaniklých staveb s vazbami na řeku Labe (náhony, mosty, mlýny), které se zde dříve nacházely a určovaly podobu Jaroměře, včetně mlýnského odtoku, díky kterému dodnes máme lokalitu Na Ostrově.

SRAZ: so 3. 10., 14:00, u bočního vchodu do kostela sv. Mikuláše v Havlíčkově ulici