Hrubý Šúr – Zmena myslenia v architektúre

Zmena myslenia v architektúre: obnova a novostavba

Program:
10:00 – úvodné slovo k téme
10:30 – 12:00 – exkurzia:
1) obnova starej školy na Ekocentrum
2) ateliér postavený z prírodných materiálov – slamy, hliny a dreva
3) obnova mlynu s prestavbou na rodinný dom, vzťah architektúry a okolia, identita
12:00 – 12:30 – občerstvenie s diskusiou o potrebe zmeniť myslenie v tvorbe architektúry aj užívaní stavieb.

Zraz: so 5. 10., 10.00, Ekocentrum ArTUR (stará škola), Hrubý Šúr 237

Fotoreport