HRADEC KRÁLOVÉ – ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY MĚSTA

Historik umění Ladislav Zikmund-Lender a historik Lukáš Nozar představí stavby, které jsou spojeny s emancipací židovského obyvatelstva a královéhradeckou Židovskou obcí. Navštívíme místa, kde se Židé scházeli v 70. a 80. letech před vystavěním vlastní modlitebny na Velkém náměstí, dále synagogu od architekta Václava Weinzettla, a židovský hřbitov na Pouchově. Ve spolupráci se Společností křesťanů a Židů.

SRAZ: ne 5. 10., 14:30, před vstupem do chrámu sv. Ducha, nám. Jana Pavla II.

Událost na facebooku