HRADEC KRÁLOVÉ – ZA CHRÁMY KRÁLOVNINA HRADCE

Při dopolední procházce po Hradci Králové v doprovodu Petra Lásky a Anny Šubrtové nahlédneme na skvosty jeho architektury jinou perspektivou, a to jako na chrámy vzdělání (Gočárovy školy, Studijní a vědecká knihovna), umění (Muzeum východních Čech, Galerie moderního umění) a kontemplace (katedrála sv. Ducha, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Sbor kněze Ambrože).

SRAZ: 2. 10., 10:00, před katedrálou sv. Ducha na Velkém náměstí

Fotoreport