HRADEC KRÁLOVÉ – VILOVÁ ČTVRŤ MORUŠOVKA (ZMĚNA ČASU)

Procházka s úvodní přednáškou historika architektury Ladislava Zikmunda-Lendera o jedinečné a první vilové čtvrti v Hradci Králové. Začátek akce ve Waldekově vile, následovat bude procházka s prohlídkou interiérů vybraných vil. Poznejte půlstoletí proměn vilové architektury v Hradci Králové, jejich architektů a stavebníků.

Omezená kapacita, vstup pouze po předchozí rezervaci na: ladislav.zikmundlender@gmail.com

SRAZ: so 30. 9., 15.00, Waldekova vila, Nezvalova 826