HRADEC KRÁLOVÉ – KOTĚRA V HRADCI

Architekt Jan Kotěra zanechal v Hradci Králové celkem pět stavebních realizací, kromě toho mu náleží jeden nerealizovaný projekt a ztracený urbanistický plán města. Jedná se o známé i méně známé stavby: Okresní dům, budovu muzea, Palmovou zahradu, Pražský most a Obecní měšťanské domy. Tyto slavné stavby představí prohlídka s historikem umění Ladislavem Zikmundem-Lenderem.

SRAZ: so 4. 10., 14:30, před fontánou budovy muzea, Eliščino nábř. 465

Maximální počet účastníků je 30. Rezervace provádějte emailem na ladislav.zikmundlender@gmail.com, uveďte jméno a počet osob. Rezervace vzniká až jejím potvrzením.

Událost na facebooku