HRADEC KRÁLOVÉ – JEDL: SANTINI

Představení Santini od divadelního spolku JEDL v jedné ze staveb významného barokního architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela – kapli sv. Klimenta. Spolek ho připravil k 300. výročí Santiniho smrti a prostřednictvím divadelní intervence do prostoru stavby mapuje Santiniho významné realizace na území Čech a Moravy.

Stavby Santiniho jako odhmotněné spleti linií, kterými proniká světlo. Stavby artikulující zjevnost světa. Tento symbolický charakter Santiniho architektury vnitřně koresponduje s uměleckými tendencemi tvorby skupiny JEDL.

Umělci JEDLu se snaží dlouhodobě ve svých inscenacích dotýkat duchovního rozměru světa, člověka, vztahů mezi lidmi. Projekt Santini tak organicky v těchto snahách pokračuje. 

REŽIE: Jan Nebeský
SCÉNÁŘ: Lucie Trmíková
HUDBA: Emil Viklický
SCÉNA A KOSTÝMY: unconductive trash

Omezená kapacita 40 osob, vstupenky lze zakoupit na GoOut.cz

so 30. 9., 13:00, Kaple sv. Klimenta, Franušova

Fotoreport