BRATISLAVA – HOTEL KYJEV

Názory na osud Kamnného námestia sa rôznia, niektoré hlasy volajú po národnej pamiatke, niektoré po demolácii. Dominanta námestia architekta Ivana Matušíka bola produktom jednej z najväčších povojnových súťaží v šesťdesiatych rokoch a vďaka dôslednej realizácií roku 1973 patrila k špičke československej architektúry. Dnes je hotel zavrety – okolie pulzuje ďalej. O ikonické stavbe architekta Ivana Matušíka s architektkou Janou Melišovou. Nutno dbát pokynů průvodců. Vstup jen na vlastní nebezpečí. Nutná pevná obuv vzhledem ke stavu objektu.

Sraz: po 1. 10., 16.30, Rajská 2

Fotoreport