BRATISLAVA – HOTEL KYJEV AKO INŠPIRÁCIE

Aký bol? Aký je? Aký bude? Výtvarno-epická dielňa pre deti (aj rodičov). Príbehy o hosťoch, zamestnancoch a duchoch miesta s architektkou Janou Melišovou.

Sraz: ne 30. 9., 15.00, Justičná 7