HODONÍN – VÍDEŇ HODONÍNU – VLIV VÍDEŇSKÉ ARCHITEKTURY NA JIHOMORAVSKÉ POHRANIČÍ

Prohlídka měšťanské architektury německých honoračních elit 19. století s historikem umění Petrem Vilémem Koluchem. Hodonín za svůj vzestup vděčí průmyslové revoluci a napojení na Severní Ferdinandovu dráhu, jež umožnila přímé spojení města s významnými industriálními centry habsburské říše, především však se samotnou Vídní, jejíž buržoazní prostředí 2. poloviny 19. století mělo zásadní vliv na utváření městského klimatu Hodonína.

SRAZ: so 30. 9., 13.30, Zámecké náměstí 27/9

Fotoreport