GALANTA – NEMOCNICA S POLIKLINIKOU AKO SYMBIÓZA ARCHITEKTÚRY A UMENIA

Prehliadka výtvarného umenia v nemocnici s poliklinikou Galanta s teoretičkou umenia Nikoletou Bukovskou.
Súčasťou prechádzky rozsiahlym nemocničným areálom je výklad o histórii a súvislostiach výstavby so zastavením sa pri jednotlivých umeleckých realizáciách v architektúre (socha, objekt, mozaika, dekoratívne prvky, fontána). Na základe archívnych fotografií účastníci porovnajú, ako vyzerali jednotlivé diela v minulosti a teraz, kto bol ich autor, a aký bol kontext ich vzniku. Momentálna rekonštrukcia nemocnice prináša otázky o budúcej podobe architektúry, ako aj o osude umeleckých diel. Komentovaná prechádzka nadväzuje na prebiehajúci výskum a mapovanie umenia vo verejnom priestore v meste Galanta.

1.10.2023 | 15:00 – 16:30 | Nemocnica Svet Zdravia, Hodská, 373/38 Galanta, pred vstupom do nemocnice

Fotoreport