DUCHCOVSKÁ MARÍNA – SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

Duchcovská marína je landartové dílo, vytvořené pro podkrušnohorskou krajinu a trvale v ní umístěné. Slavnostní otevření prvního českého přístavu na břehu budoucího moře – dnešní těžební jámy povrchového dolu – pořádá architektonická huť ARCHWERK a občanské sdružení Moře Klidu.

SRAZ: ne 5. 10., 16:00, Liptická vyhlídka

Fotoreport