DĚČÍN – VODA A ŽELEZNICE JAKO SYMBOL ODDĚLENÍ I PROPOJENÍ MĚSTA

Historickým motorovým vlakem směrem na tzv. Triangl s městským architektem Ondřejem Benešem, archiváři a historiky Janem Němcem a Otto Chmelíkem a znalci dopravy Mirkem Záhorou a Vlastimilem Pažourkem. Vyjedeme z děčínského hlavního nádraží v Podmoklech do stanice Děčín–východ, dále do Prostředního Žlebu a zpět do Podmokel. Potkáme dvě památkově chránené staniční budovy, dvakrát překonáme po mostech Labe a jednou Ploučnici, přejedeme přes devět viaduktů, projedeme tunely pod Kvádrberkem, Spitzbergem a Pastýřskou stěnou, mineme loubské překladiště a přístav. Město uvidíme z úhlů, které nejsou běžné.

SRAZ: so 30. 9., 9.00–15.00, před hlavním nádražím u fontány (délka 1 hodina)