DĚČÍN – LÁVKA POD ZÁMKEM

Koncem září bychom už měli znát výsledky soutěže řešící nové pěší a cyklistické propojení mezi Děčínem a Podmokly podél železničního mostu. Součástí řešení jsou také širší předpolí na obou březích. Komentovaná procházka s městským architektem Ondřejem Benešem.

 

Sraz: so 29. 9., 11.30, Pod železničním mostem na levém břehu