DĚČÍN – INTERVENCE ŠEDESÁTÝCH LET

60. léta máme spojena s velkým vzepětím v mnoha oblastech. I na poli architektury a urbanismu se jedná mnohdy o pozoruhodné počiny. Architektonické hodnotové systémy 60. let při výstavbě města jsou ale v ostrém protikladu k předchozím hodnotám nejlépe vyjádřeným blokem, ulicí, jasně vymezeným náměstím. Jak je možno tyto dva přístupy sesadit ostře vedle sebe? Odpověď budeme hledat s městským architektem Ondřejem Benešem. 

Sraz: so 29. 9., 15.00, Tyršova ulice u autobusové zastávky