DĚČÍN – DOPRAVA A REPUBLIKA ZÍTRA

Dopravní infrastruktura je pro úspěšný rozvoj jakékoli oblasti zásadní (a neobejdeme se při jejich prezentování s pojmy jako strategie), je to ale vždy pouze pomocný nástroj pro kompletní a komplexní rozvoj. Daleko důležitější otázky po kvalitě bydlení a života jsou pak spíše výsledkem velmi pomalého, postupného společenského pokroku. S vizionářem Martinem Hauseblasem.

 

Sraz: út 2. 10., 19.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe