ČESKÝ KRUMLOV REVITALIZOVANÝ

Český Krumlov pochází z německého Krumme Aue čili křivý luh. Kromě známých staveb, díky nimž je Krumlov zapsán na seznam UNESCO, vyrostlo v tomto „luhu“ v 70. letech i kino Luna či, o pár století dříve, komplexy klášterů minoritů a klarisek. Se studentem architektury Filipem Hermannem do interiérů obou staveb.

SRAZ: ne 1. 10., 15.00, Hradební 61