ČESKÝ KRUMLOV – ARCHIBOJOVKA

Krásy barokní architektury i okolní krajinu Křížové hory s architektem Filipem Hermannem a studentkou dějin umění Terezou Štěpánovou. Architektonická bojovka pro děti od 5 let i dospělé.

Letos nás archibojovka zavede na krumlovskou Křížovou horu, kde v 18. století vznikla kaple obehnaná ambitem a křížová cesta s šesti kapličkami. V rámci bojovky prozkoumáme nejen architekturu těchto barokních staveb a stavbiček, ale zaměříme se i na jejich vztah ke krajině a na baroko jako takové.

Sraz: ne 3. 10., 15:00, před Městským divadlem

Fotoreport