ČESKÉ BUDĚJOVICE – PLAVEBNÍ KANÁL A KOMORY

Po Vltavské vodní cestě a komorách lodí s architekty Martinem Krupauerem a Pavlem Kvintusem z Atelieru 8000.

Projekt Splavnění Vltavské vodní cesty přímo navazuje na výstavbu Vltavské kaskády z 30. let. Její vodohospodářský význam je doplněn nejen o možnost nákladní plavby, ale i o lidský prvek v podobě rekreačních plaveb. Trasa České Budějovice – Praha navazuje na Labskou vodní cestu a evropské řeky.

Před více než deseti lety Atelier 8000 začal formovat myšlenku splavnění řeky Vltavy. Vizí bylo projektovat splavnění Vltavy dle jednotné typologie a tuto typologii poté aplikovat po celé délce vltavské vodní cesty. Bylo navrženo unifikované designové provedení pro vodní mobiliář – zábradlí, stožárová světla, oplocení, prvky komunikačního zařízení a technického vybavení marin, prvky dopravní komunikace, atd. Architektonické řešení navržených staveb je podrobeno jednotnému konceptu a to konkrétně v případě projektování velínů.

Soudobým trendem v České republice je vracet život nábřežím, vracet vodu a vodní toky do organismu města, s mottem „řeka lidem“. Projekt „Splavnění vodní cesty Vltavy“ toto úsilí do jisté míry inicioval, podporuje a vrací život přímo na vodní hladinu i do jejího okolí – což je přirozenou vedlejší součástí projektu. Více o projektu na stránkách ATELIERU 8000 zde.

Možnost plavby:
1# z Lannovy loděnice přes České Vrbné do Hluboké nad Vltavou (zajištěna doprava z/do Českých Budějovic)
2# z Hluboké nad Vltavou přes České Vrbné do Lannovy loděnice (zajištěna doprava z/do Českých Budějovic)

Loď Vojtěch LANNA Jr. je historickou replikou lodi LANNA 8 z konce 19. století. Na své inspekční cesty po Vltavě s ní vyplouval významný českobudějovický průmyslník, loďmistr a stavitel Vojtěch Lanna. Byla vyrobena v roce 2016 na zakázku, v případě nepřízně počasí lze zastřešit a vytopit.

Kapacita omezena. Blizší informace a podrobnosti k akci zde. Nutnost rezervace na pr@atelier8000.cz. Do emailu uveďte jméno, kontakt a počet osob (max 2 na jednu rezervaci). Akce se koná za podpory ATELIERU 8000 ve spolupráci s projektem Stezka Vltavy.

SRAZ: ne 1. 10., 10.00 a 12.30 (dle volby trasy), vždy Lannova loděnice, Vltavské nábřeží 529/4