ČESKÉ BUDĚJOVICE – HOTSPOT: PTAČÍ SNĚM

Za realizací obytné sochy na sídliště Šumava určené k dočasnému přebývání lidí vyrovnávajících se s environmentální krizí s autory a konceptuálními umělci Janem Fabiánem, Jiřím Ptáčkem a Markétou Kinterovou. Ke zpestření života obyvatelům žijících na sídlišti slouží pobytová instalace umístěná na náměstí. Dočasný projekt na pomezí architektury a sochy poukazuje mimo jiné na to, že prostředí města utvářejí nejen lidé, ale i rostliny, stromy, hmyz nebo ptactvo. Umělecké dílo od autorů Jana Fabiána a Matouše Lipuse vybízí nejen k pobytu, ale zejména k adaptování se na měnící se klima.

Předpokládaná doba trvání 60 minut.

so 30. 9. | 10.30 | Jana Opletala, malé náměstí

Fotoreport