ČESKÉ BUDĚJOVICE – BÍLÁ MÍSTA BUDĚJOVIC

Exkurze se zaměří na některá problematická místa v širším centru města. Nabídne dva navzájem se doplňující úhly pohledu: komentář historika umění Hynka Látala a architekta Mirka Vodáka. Cílem je upozornit na nevyužitý potenciál domů a veřejných prostranství, které by mohly sloužit relaxaci či kulturnímu vyžití obyvatel. Součástí je i návštěva historických objektů, které jsou veřejnosti dlouhodobě uzavřené.

SRAZ: 2. 10., 15:00, kašna na náměstí Přemysla Otakara II.

Fotoreport