ČESKÁ LÍPA – URAN/BANCO

Procházka po realizacích atelieru SIAL  a diskuse zástupců města, investora, odborníků a veřejnosti o současné a budoucí existenci obchodního domu Uran/Banco navrženého architektem Emilem Přikrylem v 80. letech. Stavba se v současnosti dostává do průsečíku zájmů a hrozí její zánik. Diskuse ukáže možnosti přístupu ke stavbám tohoto období a jejich nového využití.

SRAZ: út 1. 10., 17:00, před OD Uran/Banco; 19:00, KD Crystal (diskuse)