ČERVENÝ KOSTELEC – OD BAROKA K MODERNÍMU MĚSTU

Plánované proměny i historie města od baroka, přes industriální vývoj až po současnost s městským architektem Lukášem Ehlem. Město Červený Kostelec prošlo pozoruhodným vývojem od baroka k nové industriální společnosti, a každé období zanechalo ve městě svou dobře viditelnou stopu. Rozmach textilního průmyslu a soukromého podnikání vedl k realizaci významných budov ve městě v duchu modernistických ideálů. Součástí prohlídky bude připomínka stavitelské historie města a současné plány na úpravu veřejného prostranství, městského parku a nové tělocvičny, jejíž podoba vzešla z nedávno uspořádané architektonické soutěže z vítězného návrhu Ateliéru Ondřeje Císlera.

Sraz: so 2. 10., 15:00, u Městského úřadu, Náměstí T. G. Masaryka 120